Pardavus transporto priemonę yra būtina sumokėti mokesčius valstybei. Jie kinta priklausomai nuo pardavimo kainos, kurią svarbu nurodyti tiksliai. Nesusigundykite mažesnės sumos įrašymu į sutartį, kadangi, jeigu esate pardavėjas, tikrai anksčiau arba vėliau dėl to nukentėsite.

Taip pat mokesčiai gali varijuoti priklausomai nuo to - kur automobilis buvo pirktas, tai yra, Lietuvoje ar užsienyje?

Kaip apmokestinamos automobilių pardavimo pajamos?

VMI įstatymo tvarka primena, kad raštu Nr. RM-4829 nurodoma, jog gyventojo gautos kilnojamojo turto pajamos, įskaitant ir automobilius, yra apmokestinamos. Patikslinama, kad kilnojamieji daiktai yra tokie daiktai/prekės, kurie iš vienos vietos gali būti perkeliami į kitą nepakeitus jų paskirties bei nesumažinus vertės. Tai yra ne tik automobiliai, tačiau taip pat ir ginklai, gali būti vandens transporto priemonės ir t.t.

Lietuvos teisės aktai nurodo, kad teisiškai registruoti kilnojamieji daiktai yra keliuose naudojamos transporto priemonės, šaunamieji ginklai, įvairi žemės ūkio technika (tai yra ne tik traktoriai, tačiau ir jų priedai kaip priekabos) ir t.t.

Automobilių apmokestinimo ir deklaravimo tvarka apibrėžiama keliomis taisyklėmis, kurias pateikiame žemiau.

 • Automobilio pardavimo pajamos yra apmokestinamos tokiu atveju, jeigu transporto priemonė buvo įsigyta ir perleista kito asmens nuosavybėn neišlaikius jos 3 metus.
 • Jeigu automobilis buvo išlaikytas 3 metus ir daugiau - tokiu atveju parduodant jį GPM mokesčio mokėti nereikia. Tokios pajamos yra vadinamos neapmokestinamomis pajamomis.
 • Mokesčiai apskaičiuojami remiantis skirtumu, kuris apima gautas pardavimo pajamas ir parduoto automobilio įsigijimo kainą. Ši kaina taip pat apima ir sumokėtus mokesčius, kurie yra apibrėžti teisės aktuose. Gautos pajamos yra apmokestinamos 15 procentų GPM tarifu.

Tiksliname pavyzdžiu, kuris pateiktas VMI (Valstybinės mokesčių inspekcijos puslapyje).

 1. Asmuo įsigijimo automobilį ir nusprendė jį parduoti per greičiau nei 1-erius metus.
 2. Tarkime, kad automobilio įsigijimo kaina yra 12 000 eurų.
 3. Parduodama auto vertė siekia 15 000 eurų.
 4. Kitos išlaidos nebuvo patirtos pardavimo metu.
 5. Skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo sudaro 3 000 eurų.
 6. Kaip jau minėjome, GPM tarifas yra 15 procentų.
 7. Tai reiškia, kad mokama suma VMI siekia 450 eurų.

Kaip yra nustatoma automobilio vertė?

Pateikiame dažniausiai pasitaikančias automobilio vertės nustatymo situacijas.

 • Jeigu asmuo gavo transporto priemonę dovanų - tokiu atveju jos vertė yra nustatoma pagal to laikotarpio, konkrečios dienos, auto vertę.
 • Jeigu transporto priemonė buvo laimėta loterijoje - transporto priemonės rinkos vertė taip pat yra nustatoma kaip ir dovanojimo atveju, tai yra, žiūrima, kokia tuo metu yra vyraujanti rinkos kaina.
 • Jeigu transporto priemonė yra paveldėta - vertę gali apibrėžti pats gyventojas, kuris gavo turtą palikimu. Žinoma, taip pat galimos ir automobilių vertintojų paslaugos.
 • Jeigu gyventojas pats pagamino transporto priemonę - tokiu atveju vertė yra nustatoma remiantis patirtų išlaidų suma. Prie išlaidų nėra priskiriamos sumos, kurios buvo skirtos transporto priemonės rekonstravimui arba kapitaliniam remontui.
 • Jeigu transporto priemonė buvo įsigyta lizingu ir gyventojas nepraėjus 3 metams nuo įsigijimo dienos nusprendžia tokią mašiną parduoti - palūkanos nėra priskiriamos prie automobilio įsigijimo kainos. Taigi, vertė yra faktinė automobilio kaina pirkimo metu.
automobilio pirkimo pardavimo mokesciai

Erik Mclean nuotrauka iš pexels.com

Pajamų deklaravimo niuansai

Jeigu Jums reikia sumokėti GPM mokestį - tai privalote padaryti deklaravimo metu, už praėjusius mokestinius metus. Pildykite formą GPM308, patvirtintą VMI viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96. Jeigu pajamos už transporto priemonę yra gautos santuokoje - tokiu atveju pajamos yra traktuojamos abiejų sutuoktinių lygiomis, tad abu turi deklaruoti pardavimų dalį, kuri jam priklauso ir sumokėti apskaičiuotą GPM dalį. Jeigu Lietuvos gyventojas gavo apmokestinamų automobilio pardavimo pajamų - jis taip pat privalo ne tik pateikti deklaraciją GPM308, tačiau ir užpildyti GPM308T priedo I skyrių. Jeigu gyventojas gavo neapmokestinamųjų automobilio pardavimo pajamų, tokiu atveju GPM308N priede jis privalo deklaruoti tokias už turto pardavimą gautas neapmokestinamas pajamas: “<...> anksčiau kaip prieš 3 m. iki pardavimo įsigyto teisiškai registruotino kilnojamojo daikto, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybėje (išskyrus Lietuvoje), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį yra didesnė kaip 3 000 eurų” (VMI nurodymas).

Automobilis įsigytas užsienyje

Įsigijus naują transporto priemonę kitoje ES valstybėje - privalu sumokėti PVM mokestį Lietuvoje. Naujas automobilis yra traktuojamas kaip transporto priemonė, kurios, pasak ES direktyvos, rida yra ne mažesnė nei 6000 km. arba transporto priemonė buvo eksploatuoja mažiau nei 6 mėnesius. Įsigijus tokią transporto priemonę, Lietuvos gyventojas turi pats pasirūpinti PVM sumokėjimu VMI.

Įsigyjant naujas transporto priemones iš kitos ES valstybės įvertinkite, ar joje yra taikomas 0 proc. PVM tarifas. O tokiu atveju, jeigu gavote PVM sąskaitą - reikia kreiptis dėl patikslinimo. Žinoma, patikimas pardavėjas yra ne ką mažiau svarbus. Teismams tenka spręsti ginčus dėl to, kad neaiškūs tarpininkai pardavė naujas transporto priemones ir dėl to pirkėjas tapo importuotoju ir turėjo mokėti visus su tuo susijusius importo mokesčius.